Arhiva proizvoda

U nastavku se nalaze arhivirani proizvodi koji više nisu u standardnoj proizvodnji. Servis i podrška za arhivirane proizvode je i dalje dostupna.

Diferencijalna automatika SA-S
Preporučena cijena:
399,00kn+PDV (498,75kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-S namijenjena je za upravljanje jednim krugom dogrijavanja (solar, kotao ili sl.) Izvedba u kućištu sa šuko utikačem i utičnicom omogućava izuzetno jednostavnu ugradnju. Dvije signalne lampice omogućavaju provjeru stanja izlaza za pumpu i očitanje temperatura oba senzora.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

Komplet uključuje dva digitalna senzora sa točnošću 0,5°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju. 

Karakteristike:

 • 2 digitalna senzora
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom (šuko utikač)     
 • fiksna diferencija od 6°C
 • signalna lampica stanja izlaza pumpe
 • signalna lampica za očitanje temperatura

 Podešavanje: 

 • n/a

Diferencijalna automatika SA-1
Preporučena cijena:
999,60kn+PDV (1.249,50kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-1 namijenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. LCD displej prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-1 ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

Komplet uključuje četiri digitalna senzora sa točnošću 0,5°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

 

Karakteristike:

 • 4 ulaza za digitalne senzore (2 za krug solara, 2 za krug kotla)
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom grijanja (radijatori i sl.)
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla
 • mogućnost odabira vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
 • mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)

 Podešavanje:

 • odabir temperature za uključenje dogrijavanja putem elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature čuvanja sanitarne vode ukoliko je polaz grijanja iz spremnika (10 - 90°C)
 • odabir max. temperature spremnika - zaštita spremnika (10 - 90°C)
 • odabir polaza grijanja (iz spremnika/iz kotla)
 • odabir max. temperature sanitarne vode, samo u slučaju ako je polaz grijanja direktno iz kotla (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature ložišta kotla (10 - 90°C)
 • odabir upravljanja solarnim sustavom (da li se koristi) 
 • odabir upravljanja kotlom (da li se koristi)
 • odabir vrste senzora, neovisno za svaki senzor
 • uključivanje blokade elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje ako je uključena pumpa solara ili kotla 
 • odabir diferencije solara (2 - 20°C)
 • odabir diferencije kotla (2 - 20°C)
 • odabir diferencije elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (2 - 20°C)

Diferencijalna automatika SA-1N
Preporučena cijena:
1.577,00kn+PDV (1.971,25kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-1N nasljednica je provjerene automatike SA-1 koja u novoj verziji uz novi dizajn donosi brojna softverska poboljšanja. Namijenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. LCD displej prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-1N ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

Komplet uključuje četiri digitalna senzora sa točnošću 0,1°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

Karakteristike:

 • 4 ulaza za digitalne senzore (2 za krug solara, 2 za krug kotla)
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom grijanja (radijatori i sl.)
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • prikaz napunjenosti akumulacijskog spremnika ili spremnika PTV toplinom (0-100%) 
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla
 • mogućnost odabira vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
 • mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)

 Podešavanje:

 • odabir temperature za uključenje dogrijavanja putem elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature čuvanja sanitarne vode ukoliko je polaz grijanja iz spremnika (10 - 90°C)
 • odabir max. temperature spremnika - zaštita spremnika (10 - 90°C)
 • odabir polaza grijanja (iz spremnika/iz kotla)
 • odabir max. temperature sanitarne vode, samo u slučaju ako je polaz grijanja direktno iz kotla (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature ložišta kotla (10 - 90°C)
 • odabir upravljanja solarnim sustavom (da li se koristi) 
 • odabir upravljanja kotlom (da li se koristi)
 • odabir vrste senzora, neovisno za svaki senzor
 • uključivanje blokade elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje ako je uključena pumpa solara ili kotla 
 • odabir diferencije solara (2 - 20°C)
 • odabir diferencije kotla (2 - 20°C)
 • odabir diferencije elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (2 - 20°C)

Diferencijalna automatika SA-2
Preporučena cijena:
1.253,00kn+PDV (1.566,25kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-2 namijenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. Diferencijalna automatika SA-2 ima moućnost upravljanja sa dva kotla i dva spremnika tople vode. LCD displej prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-2 ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

Komplet uključuje četiri digitalna senzora sa točnošću 0,5°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

 Karakteristike:

 • 6 ulaza za digitalne senzore (2 za krug solara, 2 za krug kotla, 1 za sekundarni spremnik, 1 za regulaciju polaza grijanja)
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara primarne zone
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom/prekretnim ventilom solara sekundarne zone ili prekretnim ventilom sekundarnog spremnika
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem
 • 1 izlaz za upravljanje prekretnim ventilom regulacije polaza grijanja
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom grijanja (radijatori i sl.)
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla
 • mogućnost odabira vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
 • mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)

 Podešavanje:

 • odabir temperature za uključenje dogrijavanja putem elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature čuvanja sanitarne vode ukoliko je polaz grijanja iz spremnika (10 - 90°C)
 • odabir max. temperature spremnika - zaštita spremnika (10 - 90°C)
 • odabir polaza grijanja (iz spremnika/iz kotla)
 • odabir max. temperature sanitarne vode, samo u slučaju ako je polaz grijanja direktno iz kotla (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature ložišta kotla (10 - 90°C)
 • odabir temperature polaza grijanja (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature primarnog spremnika/zone (10 - 90°C)
 • odabir načina upravljanja primarnom/sekundarnom zonom solara (dvije pumpe/pumpa + prekretni ventil) 
 • odabir upravljanja solarnim sustavom (da li se koristi) 
 • odabir upravljanja kotlom (da li se koristi)
 • odabir vrste senzora, neovisno za svaki senzor
 • uključivanje blokade elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje ako je uključena pumpa solara ili kotla 
 • odabir diferencije solara (2 - 20°C)
 • odabir diferencije kotla (2 - 20°C)
 • odabir diferencije elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (2 - 20°C)
 • odabir upravljanja zonama spremnika (da li se koristi)
 • odabir upravljanja primarnim/sekundarnim spremnikom (da li se koristi)

Diferencijalna automatika SA-2N
Preporučena cijena:
1.939,00kn+PDV (2.423,75kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-2N nasljednica je provjerene automatike SA-2 koja u novoj verziji uz novi dizajn donosi brojna softverska poboljšanja. Namijenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. Diferencijalna automatika SA-2N ima moućnost upravljanja sa dva kotla i dva spremnika tople vode. LCD displej prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-2N ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja. Ova serija automatika ima mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

Komplet uključuje četiri digitalna senzora sa točnošću 0,1°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

Karakteristike:

 • 6 ulaza za digitalne senzore (2 za krug solara, 2 za krug kotla, 1 za sekundarni spremnik, 1 za regulaciju polaza grijanja)
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara primarne zone
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom/prekretnim ventilom solara sekundarne zone ili prekretnim ventilom sekundarnog spremnika
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem
 • 1 izlaz za upravljanje prekretnim ventilom regulacije polaza grijanja
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom grijanja (radijatori i sl.)
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • prikaz napunjenosti akumulacijskog spremnika ili spremnika PTV toplinom (0-100%)
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla
 • mogućnost odabira vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
 • mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)
 • mogućnost spajanja sa PC računalom putem RS232 porta (moguće spajanje na USB port uz konverter)

 Podešavanje:

 • odabir temperature za uključenje dogrijavanja putem elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature čuvanja sanitarne vode ukoliko je polaz grijanja iz spremnika (10 - 90°C)
 • odabir max. temperature spremnika - zaštita spremnika (10 - 90°C)
 • odabir polaza grijanja (iz spremnika/iz kotla)
 • odabir max. temperature sanitarne vode, samo u slučaju ako je polaz grijanja direktno iz kotla (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature ložišta kotla (10 - 90°C)
 • odabir temperature polaza grijanja (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature primarnog spremnika/zone (10 - 90°C)
 • odabir načina upravljanja primarnom/sekundarnom zonom solara (dvije pumpe/pumpa + prekretni ventil) 
 • odabir upravljanja solarnim sustavom (da li se koristi) 
 • odabir upravljanja kotlom (da li se koristi)
 • odabir vrste senzora, neovisno za svaki senzor
 • uključivanje blokade elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje ako je uključena pumpa solara ili kotla 
 • odabir diferencije solara (2 - 20°C)
 • odabir diferencije kotla (2 - 20°C)
 • odabir diferencije elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (2 - 20°C)
 • odabir upravljanja zonama spremnika (da li se koristi)
 • odabir upravljanja primarnim/sekundarnim spremnikom (da li se koristi)

Modularni sobni korektor SA-KOR-T
Preporučena cijena:
249,00kn+PDV (311,25kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Modularni sobni korektor SA-KOR-T omogućava lokalno mjerenje i prikaz temperature zraka prostora te mogućnost podešavanja zadane temeprature u punom opsegu (režim rada - termostat) ili ograničenom opsegu (režim rada: korektor).

Mjerni opseg temperature: od 0°C do 50°C (podesivo)
Opseg podešavanja - režim rada termostat: od 5°C do 30°C (podesivo)
Opseg podešavanja - režim rada korektor: od +/-1°C do +/-5°C (podesivo)

Mogućnost integracije sa svim SA-XM sustavima omogućavaju zonsko upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora i u najkompleksnijim sustavima upravljanja a istodobno nudi potpunu fleksibilnost i mogućnosti konfiguracije prema specifičnim zahtjevima.

Modularni sobni korektor SA-KOR-T se svojim kompaktnim i elegantnim dizajnom te dimenzijama od svega 67x67x23mm uklapa u svaki prostor. 

Modularni sobni korektor SA-KOR-TV
Preporučena cijena:
349,00kn+PDV (436,25kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Modularni sobni korektor SA-KOR-TV omogućava lokalno mjerenje i prikaz temperature i relativne vlažnosti zraka prostora te mogućnost podešavanja zadane temeprature/vlage u punom opsegu (režim rada - termostat) ili ograničenom opsegu (režim rada: korektor).

Mjerni opseg temperature: od 0°C do 50°C (podesivo)
Mjerni opseg vlage: od 0% do 99% (podesivo)
Opseg podešavanja - režim rada termostat: od 5°C do 30°C, od 10% do 90% (podesivo)
Opseg podešavanja - režim rada korektor: od +/-1°C do +/-5°C, od 5% do 25% (podesivo)

Mogućnost integracije sa svim SA-XM sustavima omogućavaju zonsko upravljanje grijanjem/hlađenjem/ventilacijom/odvlaživanjem prostora i u najkompleksnijim sustavima upravljanja a istodobno nudi potpunu fleksibilnost mogućnosti konfiguracije prema specifičnim zahtjevima.

Modularni sobni korektor SA-KOR-TV se svojim kompaktnim i elegantnim dizajnom te dimenzijama od svega 67x67x23mm uklapa u svaki prostor. 

Modularna diferencijalna automatika SA-XM 6U
Preporučena cijena:
od 1.235,00kn+PDV (1.543,75kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Modularna diferencijalna automatika SA-XM 6U namijenjena je za upravljanje kompleksnim sustavima centralnog grijanja. Različitost i ponuđenih modula omogućavaju upravljanje i najkompleksnijim sustavima a istodobno nude potpunu fleksibilnost mogućnosti prema specifičnim zahtjevima svakog pojedinog sustava.

Osnovu SA-XM 6U modularne diferencijalne automatike čine modul za napajanje SA-XM-P1 i modul procesorske jedinice SA-XM-C1. Ostali moduli se odabiru prema zahtjevima sustava kojim je potrebno upravljati.

Modularna diferencijalna automatika SA-XM 6U uz mogućnost spajanja digitalnih/analognih senzora i protokomjera, može upravljati pumpama (relej/impulsno/PWM), elektromagnetnim ventilima, prekretnim ventilima, kotlovima na tekuće/plinsko gorivo, toplinskim pumpama, bazenskom automatikom (dogrijavanje bazena), recirkulacijom sanitarne vode, radijatorskim grijanjem, podnim grijanjem itd ...

Višefunkcijski LCD displej prikazuje temperature svih senzora i omogućava osnovno korisničko podešavanje dok je istodobno na svakom modulu putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi i ostalih priključenih uređaja. Ova serija automatika ima mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta.

Automatika se konfigurira i isporučuje predprogramirana prema potrebama naručitelja. Svi moduli se montiraju na standardne DIN-RAIL nosače u elektro ormar.

Modularna diferencijalna automatika SA-XM DIN-RON
Preporučena cijena:
od 2.044,00kn+PDV (2.555,00kn)
DOSTUPNOST:
Arhivirani proizvod!
Pošaljite upit za proizvod

Modularna diferencijalna automatika SA-XM DIN-RON namijenjena je za upravljanje kompleksnim sustavima centralnog grijanja. Različitost i ponuđenih modula omogućavaju upravljanje i najkompleksnijim sustavima a istodobno nude potpunu fleksibilnost mogućnosti prema specifičnim zahtjevima svakog pojedinog sustava.

Osnovu SA-XM DIN-RON modularne diferencijalne automatike čine modul za napajanje SA-XM-P1 i modul procesorske jedinice SA-XM-C1. Ostali moduli se odabiru prema zahtjevima sustava kojim je potrebno upravljati.

Modularna diferencijalna automatika SA-XM DIN-RON uz mogućnost spajanja digitalnih/analognih senzora i protokomjera, može upravljati pumpama (relej/impulsno/PWM), elektromagnetnim ventilima, prekretnim ventilima, kotlovima na tekuće/plinsko gorivo, toplinskim pumpama, bazenskom automatikom (dogrijavanje bazena), recirkulacijom sanitarne vode, radijatorskim grijanjem, podnim grijanjem itd ...

Automatika se konfigurira i isporučuje predprogramirana prema potrebama naručitelja. Svi moduli se montiraju na standardne DIN-RAIL nosače u elektro ormar.